FIRST MOTION - driving BSR regional development by innovating the high-skill growth sector

Prosjektakronym
FIRST MOTION

FIRST MOTION-prosjektet jobbet for å forbedre og tilrettelegge for forretningsmiljøet i Østersjøregionen.

På denne måten var målet å håndtere svakheter ved å samarbeide, bygge på felles styrker og utnytte innovasjonspotensialet innen kreative industrier, IKT og kultur. En overordnet motivator var etableringen av en konkurransedyktig klynge som kunne bli en anerkjent bidragsyter i fremvoksende markeder. Under prosjektet be historisk relevant Østerjø-innhold ble digitalisert og gjort offentlig tilgjengelig på kommunikasjonsplattformen www.balticuniverse.no. Plattformen adresserer aktører i kreative næringer, som filmprodusenter, studenter, festivalarrangører og –interessenter. Plattformen har siden lanseringen blitt utviklet videre. Samtidig ble også flere forretningsmodeller utviklet, samt at en bok ble publisert – med stort hell. 

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 025 070
Kontakt prosjekt

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
Julia Grosch
E-post: grosch@firstmotion.eu
Telefon: +49 40 39837291