FISHBOOST - Økt effektivitet og fortjeneste i oppdrettsnæringen

Prosjektakronym
FISHBOOST

Verdens befolkning er i stadig vekst, noe som fører til at etterspørselen etter animalske proteiner øker. Fisk er en av de viktigste proteinkildene, og det er behov for økt produksjon innen akvakultur. 

FP7 prosjektet FISHBOOST skal utvikle en blanding av lav- og høyteknologiske fremskritt for å heve oppdrettsprogrammene til de seks viktigste fiskeartene, Atlanterhavslaks, Karpe, Europeisk havabbor, Dorade, Regnbueørret og Piggvar, til et høyere nivå. Denne nivåhevingen skal legge til rette for et balansert og bærekraftig avlsprogram som bruker et bredt spekter av egenskaper, avlsverktøy og teknologier.

I Europa i dag består enkelte avlsprogrammer kun av grunnleggende komponenter i et avlssystem. Det finnes dermed et stort potensiale hva gjelder effektivitet og fortjeneste ved genetisk forbedring av oppdrettsfisk. Ved å forstå artenes ulike egenskaper skal FISHBOOST realisere potensialet i økonomiske og sosialt aksepterte avlsplaner, og fremme disse for hver av de seks fiskeartene. De økonomiske konsekvensene og produsenters kunnskap vil bli vurdert ved utarbeiding av anbefalinger for hver av fiskeartene. Sykdomsresistens og produksjonseffektivitet skal genetisk forbedres ved å studere artenes fenotyper og ved genomiske teknologier. Et formidlingsprogram skal levere resultatene til små og mellomstore bedrifter og andre sluttbrukere. På denne måten skal prosjektet fremme eksisterende, og stimulere til nye, oppdrettsprogrammer innen akvakultur i Europa.

 Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 955 911
EU-tilskudd
€6000000
Kontakt prosjekt

Nofima AS

Koordinator: Anna Sonesson

E-post: anna.sonesson@nofima.no

Tlf: +47 64970100