FUTURE-RADAR - Skal skape et bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem

Prosjektakronym
FUTURE-RADAR

FUTURE-RADAR er et prosjekt som støtter den europeiske teknologiplattformen ERTRAC (the European Road Transport Research Advisory Council) og the European Green Vehicle Initiative PPP. Dette er for å skape og gjennomføre de nødvendige forsknings- og innovasjonsstrategiene for et bærekraftig og konkurransedyktig europeisk veitransportsystem.
 

Gjennom å sammenkoble alle relevante interesser ønsker FUTURE-RADAR å gi konsensusbaserte planer og veikart som adresserer de viktigste samfunnsmessige, miljømessige, økonomiske og teknologiske utfordringene. Dette er utfordringer innenfor områder som veitransportsikkerhet, mobilitet i byer, langdistanse frakttransport, automatisert veitransport, global konkurranseevne og alle problemer knyttet til energi og miljø.
 

FUTURE-RADAR ønsker også å legge til rette for utvekslinger mellom byer i Europa, Asia og Latin-Amerika på urbane elektriske mobilitetsløsninger. Prosjektets aktiviteter inkluderer prosjektovervåking, strategiske forskningsagendaer, internasjonale vurderinger og anbefalinger for innovasjonsutvikling, samt å sammenkoble internasjonale prosjekter og omfattende formidlende og bevisstgjørende aktiviteter.

Det offisielle navnet til prosjektet er: "
Future Research, Advanced Development and Implementation Activities for Road Transport"

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 499 376
EU-tilskudd
€3499376
Kontakt prosjekt

Prosjekt koordinator Alexander Holleis: alexander.holleis@avl.com