Hywind Scotland Pilot Park

Prosjektakronym
Hywind Scotland Pilot Park

Med Hywind Scotland Pilot Park bygger Statoil verdens første flytende vindturbinpark, med en samlet kapasitet på 30 megawatt.

25 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, skal Statoil utnytte skotske vindressurser for å levere fornybar energi til fastlandet. Gjennomsnittlig vindstyrke i regionen er på rundt 10 meter per sekund, og pilotprosjektet kommer dermed til å levere strøm til rundt 20.000 hjem. Produksjonen skal etter planen starte mot slutten av 2017. 

Enorm investering i fremtiden

Statoils investering i Hywind Scotland Pilot Park beløper seg til omkring 400 millioner kroner, hvor 59 millioner er støttet fra Enova. Hywind Scotland Pilot Park skal gi Statoil dyrebar erfaring med kraftproduksjon fra flytende vindturbiner i fullskala. Pilotprosjektet dekker et område på omtrent fire kvadratkilometer, med et havdyp på 95-120 meter.
Vindturbinparken består av et flyteelement, vindturbin, forankring og tilslutningskabel til land. Flyteelementet er levert av det franske ingeniørselskapet Technip, mens finske Technip Pori sto for byggingen. Vindturbinen er en standard 2,3 MW, utstyrt med Statoils egne styresystem. Nexans Norway har levert og installert den 13 kilometer lange kabelen som leverer strømmen til nettleverandører Haugaland Kraft. 

Konkurransedyktig

Konseptet bak Hywind Scotland Pilot Park er testet gjennom seks års drift av en prototype installert i havet utenfor Karmøy. Med sin enkle utforming anser Statoil Hywind som konkurransedyktig sammenlignet med andre flytende konstruksjoner i havdyp på over 100 meter.
Hywind Scotland Pilot Park vil ytterligere styrke det globale markedspotensialet for havvindenergi, samtidig vil det realisere Statoils ambisjon om å forankre seg som utvikler og leverandør av fornybar energi. 

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Kontakt prosjekt

Presse
Elin Isaksen (mediekontakt)
+47 4809 1183

Ola Morten Aanestad (Statoil i Aberdeen)
+47 48080212 / +44 (0) 7834 729334