ICT4Life - teknologiske løsninger for integrert omsorg

Prosjektakronym
ICT4Life

ICT4Life er et treårig Horisont 2020- finansiert prosjekt som skal levere nye tjenester innen integrert omsorg ved bruk av eksisterende teknologi. Prosjektets konsortium består av 9 ulike partnere som representerer akademia, industri og sluttbrukergrupper.

Digital plattform

En stadig økende andel eldre i Europa fører til et økt behov for å finne nye løsninger som tar opp i seg konseptene knyttet til «selvhjelp», aktive pasienter og integrert omsorg. For å møte dette behovet skal ICT4Life, gjennom teknologisk og sosial forskning, utvikle en ny tilnærming til integrert omsorg som blir tilgjengeliggjort gjennom en digital plattform. Ved hjelp av teknologi skal pasienter med Parkinson, Alzheimers og andre kognitive sykdommer få økt livskvalitet og autonomi. Prosjektets plattform er designet for å gjøre hverdagen til både pasienter og helsepersonell bedre og enklere. Plattformen er basert på eksisterende teknologi som kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og sensorer. Fordi helsetjenester er underlagt ulike nivåer i europeiske land, er plattformen er bygget opp av moduler og kan tilpasses det nivået den skal implementeres på. 

Personaliserte tjenester

Pasientene benytter et armbånd som genererer data når pasientene bruker smarte enheter som nettbrett, smart- tv og mobil. Data som blir generert gir viktige signaler knyttet til pasientenes helse, endring i adferd og nødstilfeller. Autoriserte fagfolk, helsepersonell og omsorgspersoner blir gitt tilgang til pasientens data. På denne måten bidrar ikke prosjektet kun til at pasienter får økt livskvalitet - helsevesenet og institusjoner får tilgang til viktig data som hjelper dem med å levere bedre helsetjenester rettet mot pasienter med kognitive sykdommer.

 

Prosjektets fulle navn er ICT services for Life Improvement For the Elderly

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 433 219
EU-tilskudd
€3433219
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:

Artica Telemedicina 

info@ict4life.com