International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic

Prosjektakronym
INTERACT

Langsiktige observasjoner i Arktis har indikert at arealet og økosystemene i regionen er under endring. Forsknings- og overvåkingsaktivitene i området har tidligere vært begrenset grunnet den avsideliggendes plasseringen og lav befolkningstetthet.

INTERACT-prosjektet har addressert denne underrapporteringen.

Økt forskningsaktivitet i Arktis

Målet til INTERACT-prosjektet har vært å etablere partnerskap mellom forskningsstasjoner. Gjennom arbeidet med prosjektet har det blitt utviklet og distribuert nye observasjonsteknologier og fremmet forskningsaktivitet ved å øke forskeres adgang til Arktis. Gjennom prosjektet har antall forskningsstasjoner steget fra 19 til 77 land. Disse forskningsstasjonene er vertskap for over 5000 forskere fra ulike fagområder hvert år. Prosjektet inkluderer nå også de fleste landbaserte infrastrukturene i Nord-Arktis, og strekker seg også sørover i skogs-og alpinområder.

Beste praksis og guide

Prosjektet satte opp et forum for stasjonssjefer for å diskutere beste praksis innen stasjonsadministrasjon og standardisert overvåkning. Gjennom innhenting av informasjon fra 45 stasjoner har prosjektet produsert en ”one-stop shop” guide. Prosjektet har videre utviklet et informasjonssystem for å gjøre dataen innhentet fra stasjonene mer tilgjengelig, samt forbedret overvåkingen av spesifikke miljøfaktorer i avsideliggende områder

Bedre koordinering

Prosjektet har bidratt til å i økt grad samordne aktivitetene på stasjonene og på den måten bidratt til verdifull vitenskapelig informasjon. Dette har igjen ført til bedre beslutningsgrunnlag og en bedre informert allmenhet.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€10 000 000
EU-tilskudd
€10000000
Kontakt prosjekt

Kontakt prosjektet her.