IV-BWTS - håndteringssystem for ballastvann

Prosjektakronym
IV-BWTS

Ballastvann er hovedmåten invaderende arter introduseres i nye marine miljøer, og truer økosystemets stabilitet og diversitet. Det økonomiske tapet påført av disse transporterte, invaderende artene er beregnet å være på mer enn EUR 50 milliarder årlig i både EU og USA. 

Det danske selskapet Bawat har gjennom IV-BWTS-prosjektet utviklet en løsning på utfordringen med å forhindre transporten av disse uønskede artene mellom økosystemer. Ved å bruke overskuddsvarme fra motorene på skip har selskapet utviklet et behandlingssystem for ballastvann som eliminerer de uønskede artene og forhindrer utslipp av disse. 

Prosjektets fulle navn er "In-Voyage Ballast Water Treatment System", og er et fase 2-prosjekt i SMB-instrumentet under Horisont 2020. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 673 670
EU-tilskudd
€2410495
Kontakt prosjekt

Leder for prosjektavdelingen i Bawat:

Jim Hansen

+45 29 29 06 14

jha@bawat.com

 

Tags