JIVE 2 - Utplassering av rundt 300 hydrogendrevne busser i Europa

Prosjektakronym
JIVE 2

JIVE og JIVE 2 prosjektene vil sammen se på utplassering og drift av nesten 300 busser som går på brenselceller i 22 europeiske byer og regioner. Prosjektene danner et godt grunnlag for videreutvikling av en mer miljøvennlig kollektivtransport. 
 

De siste årene har det vært et stort fokus på hvordan dårlig luftkvalitet påvirker folks helse, og at det er behov for å redusere drivhusgassutslippene. Dette er med på å påvirke byer til å søke transportløsninger med rene eller lave CO2-utslipp. Brenselceller av hydrogen gir i den forbindelse et stort potensial.
 

En kommersialiseringsprosess for busser som går på brenselceller er i gang. For å redusere kostnadene har en felles visjon mellom kjøretøyleverandører og deres kunder blitt avtalt. Utfasingen vil skje gjennom pre-kommersielle demonstrasjoner som vil gi grunnlag for et bredere opptak av denne typen kjøretøy i 2020-årene. 
 

Det første JIVE prosjektet startet i januar 2017, og var en del av den første utplasseringen av hydrogendrevne busser. JIVE 2 skal følge opp Europas mest ambisiøse brenselcelle bussprosjekt, prosjektet skal utplassere 152 busser i 14 byer over 7 land. JIVE 2 involverer regioner med erfaring fra teknologien som oppskalerer hydrogendrevne busser, for eksempel Köln, og de som ønsker å utvikle sin kunnskap og erfaring ved å demonstrere disse bussene i en liten skala i første omgang, for eksempel Auxerre og Gävleborg. Alle distribusjonssteder i JIVE 2 deler en ambisjon om å øke størrelsen på sine hydrogendrevne buss-systemer etter at de første demonstrasjonene var vellykket.     
 

En omfattende dataovervåking og evaluering vil fange opp relevante bevis for å informere om neste steg innenfor sektoren. Prosjektets påvirkning vil bli maksimert gjennom en kampanje som innebærer å nå bredt ut til folk via ulike kanaler. Dette inkluderer også en rekke internasjonale ”nullutslipp busskonferanser”.
 

Det offisielle navnet til prosjektet er: "Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe 2".

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€105 987 348
EU-tilskudd
€25000000
Kontakt prosjekt

Marta Van den Bergh: marta.vandenbergh@uitp.org