Land use change: assessing the net climate forcing, and options for climate change mitigation and adaptation

Prosjektakronym
LUC4C

For å øke samsvaret mellom klimapolitikk og samfunnets etterspørsel etter tjenester fra økosystemer, har LUC4C identifisert gunstige og skadelige aspekter ved alternative bruksalternativer. Videre har prosjektet også evaluert en rekke modelleringsmetoder med ulik integrasjon og kompleksitet.

LUC4C har hatt flere ulike målsetninger. Et av målene har vært å forbedre hvordan man forstår de samfunnsmessige og miljømessige driverne av arealbruk og landdekning (LULCC). Videre har prosjektet vurdert regionale og globale effekter av ulike klima- og tilpasningstiltak innen ulike alternative sosioøkonomiske sammenhenger og kvantifisert klimaendringer innen LULCC påvirker ulike aspekter og utvikle evnen til å representere LULCC i klimaendringer. Prosjektet har også vurdert LULCC-relaterte klimapåvirkninger på ulike områder knyttet til naturressurser og analysere disse opp mot andre samfunnsbehov.

Les mer om LUC4C her.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 005 363
EU-tilskudd
€5999079
Kontakt prosjekt

Dr. Mechtild Agreiter

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Institute of Meteorology and Climate Research
Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU)

Kreuzeckbahnstraße 19
82467 Garmisch-Partenkirchen

Germany

Email: mechtild.agreiter@kit.edu