MarGen forprosjekt

Prosjektakronym
MarGen

MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt.

Ved å samarbeide kan regionen utvikle spisskompetanse på marin genomisk forskning i Norge, Sverige og Danmark, og på sikt danne en forskningsklynge. Arbeidet i MarGen høstet gode resultater og forprosjektet har ledet til et nytt prosjekt: MarGen 2015-2018.

Koordinatorland
Prosjektleder
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€91 562
Kontakt prosjekt

Havforskningsinstituttet
Halvor Knutsen
Halvor.knutsen@imr.no
+47 92 40 96 67