Mobile Age

Prosjektakronym
Mobile Age

Mobile Age-prosjektet jobber med åpne offentlige data, mobilteknologi, og levering av offentlige tjenester rettet mot Europas eldre befolkning. Prosjektet skal gi grunnlag for mobilbaserte offentlige tjenester.

Mobile Age skal utforske og vektlegge tjenester knyttet til produksjon og bruk av åpne data for byer. Dette skal oppnås ved å utforske og implementere innovative måter å støtte pensjonister til å få tilgang til og bruke offentlige tjenester gjennom personlige mobilteknologier som er basert på åpne offentlige data. Prosjektet skal utvikle og distribuere tilnærminger og metoder for å effektivt engasjere pensjonister og utvikle en praksisbasert forståelse av tilgjengelighet, mobilitet og brukervennlighet av tjenester fra et senior-borgers synspunkt. I forlengelsen av dette skal Mobile Age utvikle et rammeverk for konsekvensutredning og evaluering som kan tilrettelegge for mer teknologiutvikling for den aldrende befolkningen.
Prosjektets resultater vil bli brukt i byer og fylker som allerede vektlegger innovative tilnærminger til deltakelse fra eldre mennesker i tjenesteutvikling. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 010 000
EU-tilskudd
€2923993
Kontakt prosjekt

Lancaster University
BAILRIGG 
LA1 4YW LANCASTER
United Kingdom