MOBNET - lokalisering av isolerte personer etter katastrofer

Prosjektakronym
MOBNET

Ubemannede luftfartøyer (droner), spiller en større og større rolle i offentlig sikring og krisehjelp/krisehåndteringsoperasjoner som grenseovervåking eller lokale politioppgaver. 

 

Lokalisering av isolerte personer etter katastrofer

Det å raskt kunne kartlegge hvor savnede eller ellers isolerte mennesker befinner seg etter en natur- eller menneskeskapt katastrofe er en krevende og viktig oppgave. Det avsluttede Horisont 2020-finansierte prosjektet MOBNET har designet en søk- og rednings (SAR) system som skal bistå nødetater med nettopp lokalisering av personer etter slike hendelser. MOBNET skal også med å finne savnede personer generelt, og lokalisere smuglere eller rømlinger.

Ny teknologi

For å kunne gjøre lokaliseringsarbeidet mulig vil bruken av EGNSS (både Galileo sine tjenester og EGNOS), samt DCT (Digital Cellular Technologies)bli synkronisert for å gi best mulig plassering av personene det søkes etter. Denne synkroniseringen ligger teknologisk utenfor mulighetsrommet til de fleste GNSS og mobile utstyret som brukes i dag. Ny EGNSS og DCT metoder vil derfor bli brukt. MOBNET vil også designe et effektivt og pålitelig kommunikasjonssystem mellom bakkestasjonen og dronen. Denne datalinken vil sørge for et uavbrutt styrings- og kommunikasjonssignal mellom de to enhetene. 

Sluttbruker og industrielle partnere i fokus

Forskningen vil bli styrt av sluttbrukeren og prosjektets industrielle partnere for å garantere at det adresserer behovet til nød-, søk- og redningsetatene. Prosjektet vil utvikle en prototype som vil kunne fungere over lengre distranser for å illustrere potensialet med et raskt og pålitelig SAR-system. 

 

Prosjektets fulle navn er MOBile NETwork for people's location in natural and man-made disasters (MOBNET).

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 242 534
EU-tilskudd
€986272
Kontakt prosjekt

Se kontaktskjema på prosjektets hjemmeside her.