Närsjöfart i Öresund-Kattegat-Skagerak

Prosjektakronym
NÖKS II

Ved å flytte gods fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv. Derfor skal prosjektet NÖKS II undersøke hvordan regionen kan utvikle dette på best mulig måte. 

90 prosent av all gods som kommer til Sverige kommer på sjøveien. Det meste av godset lastes senere om på lastebiler, i stedet for at godset fraktes så nærme sluttdestinasjonen som mulig. Situasjonen er stort sett den samme i Norge og Danmark. For å minske belastningen på veiene, og gjøre transporten mer miljøvennlig og tryggere, skal prosjektet se nærmere på hvordan godset kan transporteres lengst mulig til sjøs. 
Målet er å kartlegge hvordan transporten kan omstruktureres i regionen. For å gjennomføre dette skal prosjektet ta utgangspunkt i godsets sluttstasjon, for eksempel kjøpesenteret Sørlandssenteret utenfor Kristiansand, for å se hvilket gods som kommer dit. Ved å se hvor godset kommer fra, og hvordan, i stedet for å se på hvor det skal, tar prosjektet et omvendt perspektiv, noe konsortiet håper skal gi resultater. 
Etter kartleggingen skal prosjektet gjennomføre en praktisk demonstrasjon som eksemplifiserer nytten forandringer på transportsystemet kan ha. 

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 908 535
EU-tilskudd
€1087803
Kontakt prosjekt

CHRISTIAN FINNSGÅRD
Koordinator Sverige
SSPA Sweden AB
Epost: christian.finnsgard@sspa.se
Telefon: +46 730729156