NEMO - nye utnyttelses- og håndteringsmetoder av avfall fra gruvedrift

Prosjektakronym
NEMO

NEMO er et Horisont 2020 prosjekt som skal utvikle og ta i bruk nye måter å benytte avfall fra gruver.

Avfall fra produksjon av Cu, Pb, Zn og Ni utgjør det største volumet av utvinningsavfall i Europa. Dersom denne typen avfall blir håndtert på en dårlig måte, kan det føre til store miljøutfordringer i havet. Gjennom et ”fire piloter og to casestudier”-konsept skal NEMO utvikle, håndtere og utnytte nye måter å benytte avfallet fra gruvedrift på. De to casestudiene i prosjektet er Sotkamo Ni-Cu-Zn-REE / Sc-gruven i Finland og Las Cruces Cu-gruven i Spania. De fire pilotene omfatter områder som handler om miljøvennlig gjenvinning, sikkerhet og fjerning av farlige elementer. Gjennom arbeidet skal prosjektet gjøre problemet med avfall fra gruver til en ressursmulighet. NEMO har som mål å eliminere syredrenering fra gruver og andre miljøproblemer. Samtidig retter NEMO fokus på økt dialog mellom industri og det sivile samfunn for å tilegne og opprettholde driftslisens (License to Operate) i EU.

Les mer om NEMO, NEMOs piloter og casestudier på prosjektets hjemmeside

Prosjektets fulle navn er "Near-zero-waste recycling of low-grade sulphidic mining waste for critical-metal, mineral and construction raw-material production in a circular economy".

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€14 941 397
EU-tilskudd
€12407295
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator: Mika Paajanen (VTT, Finland) - mika.paajanen@vtt.fi

Kommunikasjon: Peter Tom Jones (KU Leuven, Belgia) - peter.jones@kuleuven.be