NEXTFOOD - Driver frem overgangen til et mer bærekraftig landbruk i rurale områder

Prosjektakronym
NEXTFOOD

NEXTFOOD-prosjektet skal drive frem den avgjørende overgangen til et mer bærekraftig og konkurransedyktig landbruk og skogsystemutvikling. Dette skal oppnås ved å designe og implementere utdannings- og opplæringssystemer for å forbedre nyutdannede eller allerede praktiserende fagfolk med kompetanse for å skape det grønne skiftet i vårt raskt skiftende samfunn. 

Prosjektet utfordrer den lineære oppfatningen av kunnskapsoverføring som en topp-ned prosess fra forskning til råd og praksis. Derfor støtter prosjektet overgangen til en mer lærings- og handlingsbasert, handlingsorientert og deltakende utdanning i landbruks- og skogbrukssystemer. I flere banebrytende casestudier som dekker landbruk og skogbruk i Europa, Asia og Afrika, løser bøndene reelle utfordringer knyttet til bærekraft. Dette gjøres sammen med forskere, studenter og andre relevante interessenter samtidig som de utvikler både tekniske og grønne ferdigheter, samt nyttige samarbeidsegenskaper. 

NEXTFOOD-prosjektet skal sikre kvalitet i forskning og utdanning ved å skape et fagfellevurderingssystem for å evaluere praksisorienterte forskningsresultater med fokus på bærekraft og praktisk nytte. I tillegg skal prosjektet utvikle en internasjonal akkrediteringsramme for utdanning og opplæring innen felt som er relevante for bærekraftig landbruk og skogbruk. En innovativ forskningsprosess skal lede NEXTFOOD-prosjektets utvikling på en syklisk måte, slik at forskningsprosessen og de faktiske casestudiene forbedres. Dette skal illustrere hvordan praksisorientert forskning kan være avgjørende for å oppnå:

  • Bedre samarbeid mellom universiteter og samfunn.
  • Mer innovasjon innen jordbruk- og skogbrukssystemer.
  • Et progressivt landbrukssamfunn.

På denne måten skal prosjektet bidra til at samfunnet forbereder seg på å takle komplekse utfordringer innen bærekraftighet i det 21. århundre. 

Les mer om prosjektet på deres hjemmeside.

 

Prosjektets fulle navn er «Educating the next generation of professionals in the agrifood system».

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 000 000
EU-tilskudd
€7000000
Kontakt prosjekt

info@nextfood-project.eu