Novel marine biomolecules against biofilm

Prosjektakronym
NoMorFilm

15 institusjoner i ni EU land går sammen for å finne og utvikle ny type antibiotika fra havets økosystem.

Antall pasienter som trenger implantater og proteser, hvor ortopediske- og hjerteimplantater er blant de vanligste, vil øke betraktelig i løpet av de neste tiår. Infeksjoner som oppstår ved bruk av fremmedlegemer i medisin er svært vanlige. Disse infeksjonene kan defineres som mikroorganismer som oppstår i overflaten og formerer seg, biofilm. Det er anslått at 60% av infeksjoner er forårsaket av mikroorganismer som er i stand til å danne biofilm. Disse mikroorganismene er svært motstandsdyktige til antibiotikaen som blir brukt i dag, derfor vil det ofte være nødvendig med ytterlige operasjoner for pasienter som trenger implantater eller proteser. Det har blitt estimert at kostnadene ved at en infeksjon oppstår er så høye som 50 000 euro, og det er uten rehabilitering i etterkant. 

Mikroalger som en kilde til ny type antibiotika? 

NoMorFilm-prosjekets mål er å benytte seg av det havets økosystem har å tilby. Mikroalger vil derfor være en mulig kilde til nye antibiotika. 6800 forskellige arter av mikroalger vil bli undersøkt for å prøve å utforske potensialet som finnes. Teamet skal derfor søke etter bioaktive forbindelser fra samlinger med mikroalger og innarbeide funnene i proteser og implantater. NoMorFilm- prosjektets hovedformål er å bruke antibiotikaen til å dekke overflatene av implantater og proteser for å unngå bakterier og infeksjoner. På den måten vil flere operasjoner bli unngått ved å fjerne den infiserte enheten og erstatte den med en ny. Dermed vil kostnadene for en operasjon kunne synke betraktelig. 

Et bidrag til samfunnet 

Oppnåelse av NoMorFilm-prosjektets mål vil ikke bare bety en forbedring i menneskers livskvalitet, men også i deres bidrag til samfunnet. Først av alt vil det fremme en sunn og aktiv aldringsprosess for den eldre aldersgruppen, men det vil også føre til at unge mennesker kommer seg fortere ut i arbeidslivet etter en operasjon. Sist, men ikke minst vil det også ha en økonomisk effekt ved at det bidrar til å redusere helsekostnader slik at pengene kan bli brukt til andre viktige ting. Dette prosjektet er støttet av Horisont 2020 og vil bli avsluttet i 2019. 

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 651 315
EU-tilskudd
€7651315
Kontakt prosjekt

C ROSSELLO 132 PLANTA 05 
08036 BARCELONA
Spain