NUNATARYUK - vurderer den globale effekten av at permafrosten tiner

Prosjektakronym
NUNATARYUK

NUNATARYUK er et EU-finansiert Horisont 2020-prosjekt som skal bidra til å danne et nettverk som skal drøfte utfordringene med at permafrosten i Arktis tiner. NUATARYUK er en del av EU Artic Cluster, et nettverk som samler de nyeste funnene og informasjonen om forandringer i de arktiske områdene og den globale innvirkningen dette kan ha.

Kystområder i Arktis med permafrost utgjør 34% av verdens kystområder og representerer et viktig grensesnitt for menneskelig aktivitet som påvirker miljøet. Disse kystområdene er viktige for økosystemet, og har et stort biologisk mangfold og produktivitet, og er bærebjelken for urfolkets livsstil.

Disse kystområdene er nå de mest dynamiske økosystemene på joden ettersom permafrosten tiner og eksponerer disse kystområdene for rask forandring. Dette er forandringer som truer det rike biologiske mangfoldet, presser samfunnene som lever der, og bidrar til sårbarhet i det globale klimasystemet.

Fastslår innvirkningen på miljøet

En viktig utfordring er derfor a kvantifisere og prosjektere organisk materiale, sediment og forurensningsflukser som kommer fra tining av permafrosten langs kysten og under havet for å nøye vurdere implikasjonene av denne tiningen for urbefolkningene, lokalsamfunnene og -miljøet i de arktiske kystområdene. Et av hovedmålene med prosjektet er å fastslå hvilken virkning opptiningen av permafrost i Arktis har på det globale klimaet, og på mennesker i Arktisk. Et annet hovedmål er å utvikle målrettede tilpasnings- og reduksjonsstrategier.

Danner tverrfaglig nettverk

Den overordnete strategien i NUNATARYUK-prosjektet er å samle høytstående europeiske og internasjonale spesialister innen arktiske kystområder. Dette skal være et tverrfaglig nettverk, hvilket også inkluderer naturvitenskapsforskere og de store europeiske sosioøkonomiske gruppene, som skal møte disse kritiske utfordringene.

Prosjektet vil være bruker-drevet og ta for seg globale og lokale interessenters bekymringer knyttet til opptining av permafrost i kystområdene i Arktis. Kjernen i NUNATARYUK-prosjektet er tining av permafrost og vil være temaet i tidlig konsultasjon med samfunnsrepresentanter og andre interessenter på lokalt og globalt nivå.

Prosjektets fulle navn er "Permafrost thaw and the changing arctic coast: science for socio-economic adaptation".

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€11 467 317
EU-tilskudd
€11467317
Kontakt prosjekt