OCEAN_2G – Benytter energipotensialet fra tidevann

Prosjektakronym
OCEAN_2G

Gjennom EUs energidirektiv er det bestemt at 20% av det totale energibehovet skal dekkes av fornybar energi innen 2020. Tidevann er en stabil og fornybar ressurs som i liten grad er benyttet, men som har et stort potensial. Innovasjonsprosjektet OCEAN_2G har utviklet et andregenerasjons flytende tidevannskraftverk som er klart for å tre inn på det europeiske og globale markedet.

Forutsigbarhet i en fornybar ressurs er veldig viktig i et samfunn hvor energietterspørselen kontinuerlig øker. Bruk av eksisterende teknologier for marin energiutnyttelse vil gjøre det mulig å dekke opp til 13% av det globale energibehovet, ved ekstrahering av 2,200 TWh per år.

Ettersom vann har en tetthet 1000 ganger høyere enn luft, vil en mindre mølle enn det som benyttes i vindkraft kunne produsere tilsvarende mengde energi. Dette sørger for lavere komparative kostnader for komponenter til tidevannskraftverk. Tidevannskraftverket er montert på en svært stabil flytende plattform, og har opptil 2MW genereringskapasitet. Enkel adgang til maskinrommet kan ytterligere redusere driftskostnader for tidevannskraftverket. Tidevannskraftverket kan utplasseres i alle typer havmiljøer da de flyter, og har dermed liten innvirkning på miljøet på havbunnen.

OCEAN_2G tester, validerer og arbeider med pre-sertifisering tidevannskraftverket. Prosjektet videreutvikler tidevannskraftverket ATIR. Magallanes testet en 1:10 prototype av sitt flytende tidevannskraftverk i 2014, og i februar 2019 installerte prosjektet ATIR ved EMECs (European Marine Energy Centre) testfasiliteter like utenfor Orkneyøyene i Scotland. Dette er en milepæl for prosjektet, og neste fase i prosjektet vil være å starte testprogrammet «Fall of Wareness». Resultatene fra testingen kan føre til at kraftverket kan generere strøm til det nasjonale strømnettet i nær fremtid.

Prosjektets fulle navn er: Second Generation technologies in ocean energies.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 567 562
EU-tilskudd
€1909823