The Open Ocean Fish Cage - Bærekraftig havbruk med oppdrettsanlegg til havs

Prosjektakronym
The Open Ocean Fish Cage - Bærekraftig havbruk med oppdrettsanlegg til havs

Horisont 2020 prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en betongmerd som muliggjør lakseoppdrett til havs

For å møte den økende etterspørselen etter sjømat, trenger havbruksnæringen økt arealtilgang for å vokse videre. En god løsning kan være å flytte oppdrettsmerdene til havs, og det er nettopp dette Grieg Seafood ønsker å gjøre gjennom sitt Blue Farm konsept. På den måten får man utnyttet havet enda bedre og man kan produsere større mengder fisk. Andre fordeler med offshore oppdrett er mer vanngjennomstrømming, bedre vannkvalitet og økt kvalitet på fisken. I tillegg er det bra for miljøet å flytte oppdrett fra fjord til hav.

Med inspirasjon fra oljeindustrien, har Blue Farm utviklet en flytende betongmerd med strekkforankring til havbunnen. Den åttekantede merden består av en vind-og bølgebryter og en flyter. Den har også flere funksjonshus for lagring av fôr, dødfisk, verksted/maskinrom og fasiliteter for operatører. Anlegget er modelltestet for opptil 10 meter høye bølger og har en kapasitet på 1,5 millioner fisk.

Det vellykkede prosjektet ble avsluttet i januar 2018. Grieg Seafood Rogaland søkte om ti utviklingstillatelser for Blue Farm konseptet, men fikk i fjor høst avslag fra Fiskeridirektoratet. Du kan lese mer om det her

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€71 429
EU-tilskudd
€50000
Kontakt prosjekt

Grieg Seafood Rogaland AS

Rygjabøveien 4
4160 Finnøy

Tlf.: +47 51 71 40 00
Fax: +47 51 71 40 01
E-post: rogaland(a)griegseafood.com

BLUE FARM AS

Richard Johnsens Gate 4 
4021 Stavanger