Pan-European Urban Climate Services

Prosjektakronym
PUCS

PUCS-prosjektet skal etablere en tjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata til informasjon for offentlige og private sluttbrukere i byer.

Byområder er svært utsatt for klimaendringer, på grunn av den høye konsentrasjonen av mennesker, infrastruktur og økonomisk aktivitet, men også fordi byer har en tendens til å forverre klimaendringer. Prosjektets mål skal oppnås ved å demonstrere fordelene med informasjonsflyten til sluttbrukerne. Sluttbrukere og klimatjenesteytere skal involveres i design og utvikling av seks konkrete demonstrasjoner som skal gjennomføres i Antwerpen, Barcelona, Bern, Praha, Roma og Wien. Hvert av tilfellene vil bli gjenstand for en detaljert sosioøkonomisk konsekvensanalyse som kvantifiserer fordelene ved bruk av urban klimainformasjon. 
Resten av prosjektet skal vektlegge oppskalering og markedsreplikasjon, som i utgangspunktet tar sikte på utvidelse med seks nye demonstrasjoner, som involverer nye og ikke-finansierte sluttbrukere. 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 514 416
EU-tilskudd
€2936600