Personalised maxillofacial bone regeneration

Prosjektakronym
MAXIBONE

Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens behandlingsmetoder og kan bli fremtidig rutinebehandling ved sykehus.

Nytt kjevebein

MAXIBONE ble startet opp i forlengelsen av et tidligere prosjekt, FP7 REBORNE, og konkret ønsker man her å bruke stamcelle-teknologi for å gro nytt kjevebein hos pasienter hvor opprinnelig beinstruktur er utilstrekkelig for å sette inn tannimplantater. Dersom dette viser seg å være en sikker metode som fungerer godt, vil dette kunne spare pasienter for mye tid og smerter. Munnen er det vanskeligste stedet på kroppen å gro et nytt bein, slik at dersom dette lykkes vil man også kunne bruke samme metode for bein i resten av kroppen.

150 test-pasienter

Til sammen skal 150 pasienter inkluderes i forskningsprosjektet. 100 av disse skal gjennomgå stamcellebehandling, og 50 skal gjennomgå en tradisjonell beintransplantasjon. Rekrutteringen av pasientene vil bli gjort ved ti store sykehus, og produksjonen av stamceller vil bli gjort ved tyske og franske institusjoner. 

Prosjektet har både nasjonale og internasjonale aktører knyttet til seg.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Totalbudsjett
€5 975 915
EU-tilskudd
€5949665
Kontakt prosjekt

Se prosjektleder-organisasjonens hjemmeside:

https://www.inserm.fr