The Prevention of Falls Network for Dissemination

Prosjektakronym
ProFouND

Fall er den største årsaken til alvorlige skader blant eldre i Europa, og dette prosjektet har hatt som mål å forhindre at så mange faller og skader seg.

Ifølge ekspertene som arbeidet med ProFouND-prosjektet kan man redusere sjansen for benbrudd og fall for de over 60 år ved å øke aktivitetsnivået, samt å drive med styrke- og balansetrening. Mange mener at det å falle er en naturlig del av det å bli eldre, men prosjektet har motbevist dette.

Tilpasset hver enkelt

Via ProFouND utdanner man trenere som kan veilede og trene eldre i deres region. Treningen er lagt opp slik at hver enkelt kan gjøre det hjemme i sin egen stue dersom det er ønskelig, og programmet tilpasses slik at man alltid trener på sitt eget nivå. Trenerne som allerede er utdannet er spredt over hele Europa, og tanken er at disse sprer videre informasjon om viktigheten av prosjektet og trening for eldre. Gjennom prosjektet har det blitt utviklet ulike retningslinjer for hvordan man kan øke aktivitetsnivået hos eldre. Det er også utviklet et forum hvor man kan dele erfaringer og artikler om temaet.

NTNU og Helsedirektoratet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) har vært med som samarbeidspartner i dette prosjektet, som retter seg mot dem som jobber i helse- og sosialsektoren både privat og offentlig, samt ulike organisasjoner og bedrifter. Også Helsedirektoratet har støttet prosjektet, noe som tyder på fall blant eldre også er et stort problem i Norge.

Dersom du ønsker å lese prosjektets avslutningsrapport, kan du se den ved å klikke her.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 026 569
EU-tilskudd
€998000
Kontakt prosjekt

Liz Fay,

The University of Manchester,

OXFORD ROAD
M13 9PL MANCHESTER
United Kingdom

Telefon: +44 161 2757114
Fax: +44 161 2752445