REACH2020 - En proaktiv strategi for forebygging av helseutfordringer blant eldre

Prosjektakronym
REACH2020

Helseutgifter i EU er forventet å øke med 350 % innen 2050 sammenlignet med en økonomisk vekst på bare 180 %. Videre vil langtidsomsorg («Long Term Care») føre til økte utfordringer når det gjelder offentlige utgifter i EU som følge av en aldrende befolkning. REACH2020-prosjektet er en løsning som vil forhindre at eldre innbyggere får nedsatt funksjonsevne og redusert evne til å utføre dagligdagse aktiviteter på en uavhengig måte.

Bevis fra en rekke omfattende studier slår fast at økt fysisk aktivitet forbedrer helsen til eldre mennesker betydelig. I svært industrialiserte land, hvor mennesker lever stadig lenger, har kroniske sykdommer økt og omfanget av fysisk aktivitet reduseres. Samtidig som økt aktivitetsnivå er den mest effektive og viktigste intervensjonsstrategien for å forbedre helsen i den eldre befolkningen, er det svært vanskelig å øke fysisk aktivitet, mobilisering og rehabilitering blant eldre. REACH har implementert en proaktiv strategi for oppdagelse og forebygging rettet spesifikt mot eldre, slik at de kan fortsette å bo på egenhånd.

REACH2020-prosjektet er et personlig forebyggings- og intervensjonssystem som fremmer aktivitet blant eldre gjennom å kartlegge, overvåke og evaluere deres daglige vaner. Personlig og medisinsk historie blir inkludert og tatt i betraktning. I tillegg blir sanntidsdata samlet inn fra en rekke innebygde sensorer for å redusere funksjonstap og stoppe tilknyttede sykdommen gjennom en rekke fysiske og virtuelle aktivitetsintervensjonsmoduler. Prosjektet er en åpen løsning som bruker sine egne innovative systemer, samtidig som de er kompatible med eksisterende sensorsystemer og teknologier. Dette er tydelig gjennom prosjektets integrering av Philips sin «HealthSuite Digital Platform» (HSDP). På denne måten blir funksjonalitet og tilleggstjenester fra interessenter og tredjeparter gjennom HSDP brukt i det aktuelle miljøet gjennom smarte møbler som er kompakte, konfigurerbare og lette å plassere i brukernes bosted. Dette blir kalt personlige interiør-intelligente enheter (PI²U). 

Alle partnere inngår i prosjektet med deres kombinerte kunnskap og utviklede kompetanse for å distribuere og teste ut REACH-prosjektet i byen Lyngby i Danmark. Prosjektet fører til flere fordeler for eldre og omsorgssystemer generelt. Det bidrar til en betydelig kostnadsreduksjon gjennom å redusere legebesøk og langtidsinnleggelser. Prosjektet gjør det mulig for europeisk industri, inkludert små og mellomstore bedrifter, å utnytte den europeiske høyteknologiske kompetansen og gjøre Europa til en markedsleder innen forbyggende teknologier og tjenester i helsevesenet. 

 

Les mer om REACH2020-prosjektet på deres hjemmeside.

 

Prosjektets fulle navn er «Responsive Engagement of the Elderly promoting Activity and Customized Healthcare»

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 078 640
EU-tilskudd
€4588315
Kontakt prosjekt

Thomas Linnes, Technical University of Munich

Thomas.Linner@bri.arch.tu-muenchen.de