RESOLVE - videreutviklingen av et lett og elektrisk alternativ til pendling i urbane strøk

Prosjektakronym
RESOLVE

Frem til april 2018 arbeidet det Horisont 2020-finansierte prosjektet RESOLVE med å utvikle teknologier for et elektrisk, lett kjøretøy på fire hjul med lang rekkevidde og var konkurransedyktig på pris. Formålet var å friste flere bilsjåfører til å bytte til disse mindre, og mer miljøvennlige, alternativene i den daglige, urbane pendlingen. 

Alternativer til den tradisjonelle bilen for pendling i urbane strøk

Mye trafikk, luftforurensning og støy fra biler skaper store problemer i flere europeiske byer, og påvirker helsen og luftkvaliteten til innbyggerne. Lette, elektriske firehjulskjøretøy, klassifisert i EU som elektriske L-kategorikjøretøy (ELV), er potensielle alternativer til biler for pendling i urbane strøk. Til nå har salg av disse vært heller redusert, blant annet på grunn av relativt høy kostnad og begrenset rekkevidde.

For å møte disse utfordringene har RESOLVE-prosjektet arbeidet med å utvikle lettere og mer energieffektive deler, samtidig som prosjektet har fått ned produksjonskostnadene. Det har også kommet til innovative løsninger til motor, batterier og andre komponenter som har kunnet strekke rekkevidden til kjøretøyet og redusert markedsprisen. 

Modulære og skalerbare innovative endringer

Innovasjonene hadde som formål å være modulære og skalerbare, slik at produsentene kan anvende dem med minst mulig modifikasjon for bruk på andre typer ELVer. Det er derfor ikke snakk om utvikling av en ny type kjøretøy, men endringer på et eksisterende alternativ. 

En annen prioritet for prosjektet har vært å gjøre ELVene lettere og mer komfortable å kjøre. RESOLVE har testet ulike tilnærminger, blant annet hjul som tilter og et aktivt stabilitetssystem for kjøretøyet. Begge disse med formål om å hjelpe med å balansere kjøretøyet mens det er i bruk. 

 

Prosjektets fulle navn er Range of Electric SOlutions for L-category Vehicles.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 920 277
EU-tilskudd
€6844027
Kontakt prosjekt

Koordinator: Piaggio & C. S.p.A

Mario Santucci og Marco Pieve

 

Formidlingsleder: RE:Lab Srl

Roberto Montanari og Serena Fruttaldo