RUBIZMO - Innovative forretningsmodeller skal styrke rurale områder

Prosjektakronym
RUBIZMO

RUBIZMO-prosjektet er et nytt europeisk initiativ som skal finne de viktige ingrediensene for å utvikle entreprenørskap og suksessfulle forretningsmodeller i rurale områder. Rurale områder dekker mer enn 50 % av Europas overflate og er hjem til rundt 20 % av befolkningen. Områdene er vertskap for kontinentets naturressurser, biologiske mangfold og spektakulære landskap. De er også en viktig del av Europas økonomi, da særlig landbrukssektoren som støtter millioner av arbeidsplasser. Likevel står rurale områder overfor en rekke utfordringer. Global konkurranse, automatisering, skiftende markeder og miljøutfordringer påvirkere aktivitetene betydelig. 

Bærekraftige arbeidsplasser

RUBIZMO-prosjektet skal identifisere forretningsmodeller med stort potensial for å styrke rurale samfunn for å utnytte mulighetene som oppstår fra optimaliseringen av verdikjeden. Prosjektet skal sørge for direkte støtte av etableringen av bærekraftige arbeidsplasser og vekst i rurale økonomier, samt støtte en tilnærming med flere aktører for å generere en felles verdi. På denne måten skal prosjektet bidra til rural utvikling i Europa, som støtter opp om Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og inklusiv vekst, samt støtte til regionalpolitikk og rural utvikling. 

Bygge på etablerte, innovative forretningsmodeller

Prosjektet skal bruke tidligere innovative forretningsmodeller som er utviklet eller identifisert i eksisterende prosjekter under blant annet FP7, Horisont 2020, Interreg og Sentral-Europa, som har et betydelig potensial for å støtte modernisering og bærekraftig vekst i rurale økonomier.  Dette vil også være relevant for matsektoren, biobaserte verdikjeder og økosystemtjenester. Forretningsmodeller med potensial til å bidra til modernisering og bærekraftig vekst i rurale økonomier skal velges og klassifiseres etter deres natur, omfattende teknologier, tjenester, strukturer når det gjelder forretningsstøtte og finansieringsmekanismer. 

Dette resulterer i etableringen av fire praktiske og brukerorienterte verktøy:

  • Et virtuelt bibliotek av ulike forretninger, for å inspirere og informere potensielle entreprenører om forretningsmuligheter;
  • Retningslinjer for å skape gunstige forhold for distribusjon av nyskapende forretningsmodeller, for å hjelpe offentlige myndigheter og rurale nettverk, og for å skape tilstrekkelige rammevilkår for innovasjon på landsbygda;
  • Verktøy for klynger og nettverksutvikling i rurale områder;
  • Støtteverktøy for endring for å hjelpe individuelle gründere å forstå hvilke forretningsmodeller som er best tilpasset deres situasjon og hvordan man skal gjennomføre endring.

På denne måten skal prosjektet forbedre oppskaleringen og innovasjon i rurale områder over hele Europa ved å bruke realistiske og virkelighetsnære eksempler, samt ta hensyn til kompleksitetene rundt det å overføre verdikjeder.

 

Les mer om prosjektet på deres hjemmeside.

 

Prosjektets fulle navn er «Replicable business models for modern rural economies»

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 928 852
EU-tilskudd
€3928852
Kontakt prosjekt

Prosjekt koordinator:

Justin Casimir 

justin.casimir@ri.se