SEREN

Prosjektakronym
SEREN

Wales har blitt en ledende region innen energikilder med lavt karbonutslipp. Et av verktøyene innenfor dette har vært det nå Regiostars Awards-nominerte SEREN prosjektet.

SEREN prosjektet jobber for å utvikle nye kommersielle muligheter for mikro- og små virksomheter. De støtter bedrifter med få ressurser til forskning og teknologisk utvikling innenfor lavkarbon og geotermisk energi.

Praktiske Verktøy

Ledet av Cardiff universitetets prisvinnende Geoenvironmental Research Centre, har det EU-finansierte SEREN prosjektet utviklet praktiske verktøy og maler for å føre lavkarbon innovasjon fra laboratorium til marked raskere.

Smart Spesialisering

Prosjektet ble utformet for å komplementere Wales’ arbeid med smart spesialisering, og har vært en stor bidragsyter innenfor feltet. Prosjektets nyvinnende geotermiske energi systemer skal også bidra til å løse utfordringer innenfor energifattigdom, miljø urett, og sosial inkludering i fattigere deler av Wales, og kan tilpasses til andre europeiske regioner.  
Rundt 90 SMBer ble støttet, 111 jobber skapt, 28 samarbeidsprosjekter igangsatt og 36 nye prosesser og produkter ble utviklet takket være SEREN. Det ble også jobbet med informasjonsarbeid rundt miljø, bærekraft og likestilling i 80 bedrifter.

Du kan lese mer om prosjektet her

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€11 836 846
EU-tilskudd
€6628867
Kontakt prosjekt

Beneficiary:

Geoenvironmental Research Centre

Cardiff University, Cardiff
UK -CF24 3AA , Wales 
United Kingdom
Hywel , Thomas 
Project manager
Tel. +44 77 8810 6499 
E-mail thomashr@cardiff.ac.uk 
Web http://www.grc.cf.ac.uk 

Managing Authority:

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil
UK -CF48 1UZ , Wales 
United Kingdom
Sue , Price 
Tel. +44 30 0062 8395 
E-mail sue.price@wales.gsi.gov.uk 
Web http://gov.wales/funding/eu-funds/?lang=en 

Fagområde