Space @ Sea – Utvikler standardiserte flerbruksplattformer

Prosjektakronym
Space @ Sea

Space @ Sea er et Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å utvikle flerbruksplattformer for å utvikle trygg og kostnadseffektiv plass til sjøs. På grunn av befolkningsvekst og mangel på plass på land, er det et økende behov for bærekraftig mat og fornybar energi fra havet.

I fremtiden vil det bli mer av havoppdrett både for fisk og tang, og også flytende vindturbiner. Noen steder vil det også være et økende behov for ekstra boliger eller logistikk-knutepunkter til sjøs. Alle disse utviklingene trenger et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.

Utvikler standardisert design for å redusere kostnader

Space @ Sea består av en gruppe selskaper, forskningsinstitutter og universiteter som skal utvikle er modulært konsept for flerbruksplattformer. Standardiserte flytende plattformer som kan produseres til lav pris vil danne grunnlaget. Tilnærmingen vil redusere kostnadene gjennom standardisering på samme måte som containere reduserte transportkostnadene tidligere.

Hver slik flytende plattform kan støtte en av funksjonene som for eksempel bolig, fornybar energi, akvakultur, og logistikkutstyr. Ved å kombinere applikasjonene på forskjellige måter danner Space @ Sea øyer i henhold til spesifikasjonene for plassering og funksjon. Tre slike spesifikke øyer vil demonstreres av Space @ Sea. Et energi-knutepunkt i Nordsjøen, akvakultur i Middelhavet og et flytende logistikk-knutepunkt i Svartehavet.

Må kunne tilfredsstille krav for ulike bruksområder

For å utvikle en trygg og økonomisk levedyktig flytende øy må en slik flytende plattform utvikles slik at den kan tilfredsstille kravene til de ulike bruksområdene og ulike miljøforhold. Samtidig vil disse nødvendighetene samles i et standardisert design. Teknologisk utvikling er nødvendig for disse flytende plattformene, for fortøyningssystemet, koblingen mellom dem og de applikasjonsspesifikke utviklingene. Space @ Sea har som mål å overkomme disse utfordringene for en bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling.

Fult navn på prosjektet: Multi-use affordable standardised floating Space@Sea.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 629 927
EU-tilskudd
€6766793
Kontakt prosjekt

 

Maarten Flikkema
SPACE@SEA Project Coordinator
MARIN

Wendy Murtinu – van Schagen
SPACE@SEA Project Officer
Delft University of Technology

Send email her.