TransBaltic - Towards an integrated transport system in the Baltic Sea Region

Prosjektakronym
TransBaltic

Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen, slik det er fastsatt i EUs strategi.

TransBaltic-prosjektet har gitt tilgang til ulike verktøy som kan bedre forutsetningene for konkurransedyktig godstransport på jernbanen og sjø. Dette er av stor betydning for eksportrettede bedrifter, havner og transportoperatører på Agder. Prosjektet har videre fungert som en viktig plattform for å følge og påvirke den transportpolitiske utviklingen i Østersjøregionen, og har bidratt til nettverksbygging med aktører i regionen. 

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 491 680
Kontakt prosjekt

Region Skåne
Sören Olofsson
Telefon: +46 44 309 34 60
E-post: soren.olofsson@skane.se