Viden til Vækst

Prosjektakronym
Viden til Vækst

Viden til Vækst springer ut av Interreg-prosjektet SkanKomp, som har arbeidet med kompetanseutvikling av arbeidskraften, hos utdanningsinstitusjoner og bedrifter.

Viden til Vækst skal jobbe videre og sikre kontinuitet i overgangen til neste programperiode. Formålet er å utarbeide et forslag til hvordan visjonen om en kompetansebasert vekstpolitikk i regionen kan realiseres.
Prosjektet Viden til Vækst jobbet med å identifisere områder og utfordringer som et fremtidig samarbeid som kompetansebasert vekstpolitikk skal håndtere. Dette ble gjort ved å involvere relevante aktører fra Kattegat-Skagerrak-området. Prosjektet kom frem til forslag til videreutvikling av regionalpolitikk og muligheter for tettere samarbeid mellom regionale bedrifter og myndigheter. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€250 501
Kontakt prosjekt

Region Midtjylland
Stefan Knudsen
Stefan.knudsen@ru.rm.dk 
+45 78 41 15 15