WE4AHA - Digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren

Prosjektakronym
WE4AHA


WE4AHA skal støtte digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren for å løse utfordringene knyttet til en aldrende befolkning. Prosjektet er en del av det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldringEIP on AHA.

Prosjektet kobler sammen relevante aktører, evaluerer innovative satsinger, fremmer tverrfaglig samarbeid, støtter utvikling og identifiserer politiske prioriteringer. Målet er å mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.

WE4AHAskal også bidra til å gjennomføre Europakommisjonens Blueprint om digital transformasjon av helse og omsorg, samt strategien for det digitale indre markedet.

Prosjektets fulle navn er Widening the support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 000 000
EU-tilskudd
€2000000
Kontakt prosjekt

 

José Angel Martínez Usero, ansvarlig for europeiske prosjekt:

jose.usero@funka.com