WiMUST - skalerbart undervannssonarteknologi

Prosjektakronym
WiMUST

WiMUST har som formal å utvide og forbedre funksjonalitetene til eksisterende, samarbeidende marine robotikksystemer, og effektivt gjøre det mulig å ta i bruk akustisk matriseteknologier for geofysisk overvåkning med vekt på lete- og geotekniske bruksområder. 

Utvikler samarbeidssystemer for over- og undervannsfartøyer.

Prosjektet skal utvikle samarbeids- og nettverkskontroll/navigasjonssystemer som vil gjøre det mulig for et stort antall (flere titalls) marineroboter, både over og under havoverflaten, til å samhandle ved å dele informasjon som et koordinert team,og ikke kun i par. Ved å la gruppen med over- og undervannsfartøyer endre sin geometriske konfigurasjon, kan sluttbrukeren enkelt og sømløst endre geometrien til den «virtuelle streameren» som ligger bak senderen. Dette har ikke blitt oppnådd i praksis før WiMUST, og vil potensielt drastisk kunne forbedre havovervåking.

Samler forskningsinstitusjoner og bedrifter med fagkompetanse

Prosjekter samler forskningsinstitusjoner, geofysiske overvåkningsbedrifter og SMBer som arbeider med autonome tilpasningsdyktige og robuste systemer, kommunikasjon, nettverkssamarbeidskontroll og navigasjon, samt marine robotdesign og produksjon.

Prosjektets fulle navn er WiMUST Widely scalable Mobile Underwater Sonar Technology.

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€3 970 081
EU-tilskudd
€3970049
Kontakt prosjekt

Prof. Giovanni Indiveri 
ISME node Università del Salento, Lecce - Italy 
E: giovanni.indiveri@unisalento.it 
P: +39 0832 29 7220 (office) - +39 0832 29 7287 (lab)