Italia

Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
Rina Consulting SPA leverer tjenester innen teknologisk ekspertise og omfattende kunnskap om industri.
Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.

Piaggio Gruppen er Europas største scooter- og motorsykkelprodusent, og en av verdensledende innenfor sitt fagfelt. 

H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Ca’ Foscari universitetet var Italias første handelshøyskole, etablert i 1868. I dag fokuserer universitetet særlig på banebrytende forskning innen vitenskapelige og digitale fagområder kombinert med Ca’ Forscari sine tradisjonelle fagfelt innen samfunnsvitenskap og humaniora. 

WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
DEMETO er et Horisont 2020-prosjekt som har som mål å utvikle en ny måte å resirkulere plast på.