Italia

Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.

RINA Services er et globalt selskap som bistår kunder i prosjekter innen energi, marin, sertifisering, transport, infrastruktur og industri RINA har 3700 ansatte på 170 kontorer i 65 land. Hovedkontoret ligger i Genova i Italia. 

Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
Universita Degli Studi di Napoli Frederico II er et av verdens eldste universiteter.
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
Teknologi og innovasjon for å styrke entreprenørskap
Selskapet er en del av TBS-gruppen, og spesialiserer seg innen utviklingen og organiseringen av vedlikeholdstjenester.
Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.