STICHTING NIOZ, KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DER ZEE

Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.