Powercell Sweden AB

MARANDA utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner.
PowerCell er et firma som utvikler og produserer brenselcellestabler og -system for stasjonære og mobile anvendelsesområder