Nyeste Blå Vekst

[26.06.17] Marine pattedyr og sjøfugl fortsetter å bruke området rundt operative vind-, bølge- og tidevannskraftverk viser ny studie.
[20.06.17] I en ny studie publisert av Europakommisjonen, blir den beste grenseoverskridende samarbeidspraksis for maritim arealplanlegging lagt frem. 
[20.06.17] Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip.
[20.06.17] I Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon, tar nederlandske NISS et blikk mot den maritime industrien i 2050. 
[09.06.17] Et rammeverk for god håndtering av fiskeutstyr og bekjempelse av havforurensing ble 6. juni lansert på SeaWeb Seafood Summit i Seattle, USA.
[09.06.17] The GloBallast Story er historien om hvordan globale partnerskap håndterer problemet med overføring av fremmede arter via ballastvann.
[07.06.17] Petroleum Geo-Services skal utnytte seismiske fartøyer for å blåse plast til havoverflaten, og samle den inn. 
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
[24.05.17] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[24.05.17] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer. 
[24.05.17] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[24.05.17] ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.