Nyeste Blå Vekst

[11.10.17] Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. 
[07.10.17] Ren Kystlinje skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel i havet.
[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?
[25.09.17] Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[25.09.17] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?
[20.09.17] Østersjøen har stort potensiale for å produsere Offshore vindenergi. Baltic Intergrid-prosjektet skal jobbe med å gjøre dette potensialet til virkelighet. 
[19.09.17] Statoil utvikler et prosjekt for å transportere og lagre CO2-utslipp under havet. Norge leder an i karbonfangst og lagring.
[18.09.17] Ny studie viser at det lekker urovekkende mye metangass fra stengte oljebrønner. Storbritannia skal rydde opp for i Nordsjøen for 60 milliarder pund.
[18.09.17] European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
[15.09.17] Det er stort potensiale for blå vekst i Østersjø-regionen. Hvordan kan regionen best implementere den vedtatte blå vekst agendaen?
[15.08.17] Et forskningsprosjekt gjennomføres nå i Töölöbukta, Finland, for å finne ut hvordan en metode som tidligere ble brukt i oppgradering av jord, kan påvirke forurensede havbunner. 
[15.08.17] Søppel fra alle verdens hjørner skylles i land langs kyststripene og setter stempelet på alle levende ting i havet.