Nyeste Blå Vekst

[15.08.17] Et forskningsprosjekt gjennomføres nå i Töölöbukta, Finland, for å finne ut hvordan en metode som tidligere ble brukt i oppgradering av jord, kan påvirke forurensede havbunner. 
[15.08.17] Søppel fra alle verdens hjørner skylles i land langs kyststripene og setter stempelet på alle levende ting i havet.
[14.07.17] FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[06.07.17] Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har innviet et laboratorium for utvikling av en modulær robot til offshore-industrien.
[06.07.17] Differensierte havneinfrastrukturavgifter for miljøvennlig og bærekraftig sjøtransport
[04.07.17] Wave-tricity utvikler en kommersielt levedyktig, bølgeenergi-omformer.
[30.06.17] I Beijing og flere titalls andre byer er den massive luftforurensningen et kjent problem, og Kina ser på fornybar energi som en løsning idet de beveger seg stadig mer fra industriell produksjon og mot tjenesteproduksjon.
[29.06.17] INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.
[29.06.17] Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
[29.06.17] Hvert minutt kjøpes det 1 million plastikkflasker og innen 2021 er det estimert at det vil øke med 20%.
[28.06.17] Australske Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) gjennomfører verdens største undersøkelse av havforurensing.
[26.06.17] Marine pattedyr og sjøfugl fortsetter å bruke området rundt operative vind-, bølge- og tidevannskraftverk viser ny studie.