Prosjekter Blå Vekst

FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[FP7] INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.
[FP7] Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer. 
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] LitterDrone-prosjektets hovedmål er å utvikle en nyskapende tjeneste for overvåkning av marint avfall ved kysten, ved å bruke droner.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Lab4Dive-prosjektet skal designe, utvikle og validere et innovativt, markedsførbart og konkurransedyktig produkt for å kartlegge, dokumentere og bevare undervanns-kulturarv.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ENTROPI-prosjektet skal videreutvikle Key Enabling Technologies (KET) for å akselerere distribusjon av flerbruksplattformer.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] INvertebrateIT-prosjektet tar sikte på å utvikle bruk av organisk avfall for produksjon av hvirvelløse dyr som skal brukes til fiskefôr.