Nyeste Cleantech

[27.06.17] Klimaendringer er en av de største globale utfordringene vi står ovenfor i dag. Stockholm har tatt utfordringen på alvor og planlagt å være fossilfri innen 2040.
[26.06.17] CIRCWASTE er et syvårig LIFE IP-prosjekt som fremmer effektiv bruk av materialstrømmer og nye avfalls- og ressursforvaltningskonsepter.
[23.06.17] Energilagringssystemet ASES- Active Solar Energy Storage - innebærer å ivareta, lagre og gjenvinne solenergi i bygninger. 
[23.06.17] FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
[22.06.17] Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
[22.06.17] 2017-versjonen av BP Statistical Review of World Energy viser langsiktige endringer i energimarkedet.
[15.06.17] EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
[15.06.17] Den årlige rapporten Energy Technology Perspectives 2017, ETP 2017, kartlegger store transformasjoner i energiteknologi i de kommende tiårene.
[07.06.17] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[07.06.17] Petroleum Geo-Services skal utnytte seismiske fartøyer for å blåse plast til havoverflaten, og samle den inn. 
[06.06.17] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning.