Nyeste Cleantech

[20.10.17] Er det mulig å bruke sosiale medier for å endre folks holdning til å redusere matsvinn? Nytt studium av britisk kampanje gir delte resultater.
[10.10.17] Wales har blitt en ledende region innen energikilder med lavt karbonutslipp. Et av verktøyene innenfor dette har vært SEREN-prosjektet.
[07.10.17] Ren Kystlinje skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel i havet.
[06.10.17] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[04.10.17] For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.
[02.10.17] I Tampere har man bygget et unikt nettverk som tilbyr ekspertise, tjenester, verktøy og tilgang på utstyr innen 3D-printing.
[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?
[28.09.17] Södertalje Sjukhus - I krysningspunktet mellom miljø og helse
[27.09.17] Sammensatte materialer er utfordrende å gjenvinne, og har gjerne endt på deponi. Med ny metode kan det nå gjenvinnes.
[26.09.17] Det kastes 88 tonn matavfall i EU-landene hvert år. Det tilsvarer 173 kg per person, og koster 143 milliarder euro i året.
[20.09.17] Etterspørselen etter solenergi vokser fra år til år. For første gang tangerer solenergi kjernekraft i kapasitet.
[19.09.17] Statoil utvikler et prosjekt for å transportere og lagre CO2-utslipp under havet. Norge leder an i karbonfangst og lagring.