Nyeste Digitalsamfunnet

[19.09.17] Ved hjelp av å kunne lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
[21.08.17] Et EU-finansiert prosjekt om et digitalt helseverktøy har blitt testet i Spania for å hjelpe flyktninger med å forstå helsesystemet, bli påminnet vaksiner etc.
[18.08.17] IOT Evolution har sett nærmere på hvordan IOT kan endre hverdagen vår.
[16.07.17] Apple øker igjen sin investering i datasentre i Danmark med et nytt datasenter i Aabenraa.
[12.07.17] Med sensorer og smarttelefoner spør den nederlandske byen Tilburg seg hvordan de kan gjøre bytrafikken tryggere og mer fleksibel for de eldre innbyggerne.
[15.06.17] EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
[13.06.17] eHelse har blitt en viktig ressurs for å få tilgang til helseinformasjon og tjenester, samt forbedre hvordan helseinformasjon er samlet, forvaltet og brukt.
[13.06.17] 71 % av EUs innbyggere bruker internett daglig. Til tross for pågående forbedringer, er det en risiko for digital ekskludering av eldre og gruppene med lav utdanning og/eller inntekt.
[12.06.17] En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.
[08.06.17] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner.