Nyeste Digitalsamfunnet

[09.11.18] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
[06.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[30.10.18] Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
[19.10.18] «Like!» vil skape en digital innovasjonskultur på tvers av Nordsjø-regionen, noe som gjør det mulig å bygge mer inkluderende, offentlige tjenester.
[16.10.18] Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
[02.10.18] Blockchain gir både muligheter og utfordringer i arbeidet mot en mer bærekraftig planet.
[01.10.18] Digital transformasjon i bedrifter - muligheter og utfordringer
[25.09.18] SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
[30.08.18] BioMonitor er et Horisont 2020-prosjekt som skal utvikle et informasjons- og statistikkrammeverk for å overvåke innvirkningene av den europeiske bioøkonomien.
[29.08.18] MOBNET-prosjektet har designet et søk- og ledningssystem som med bruk av moderne lokaliseringsteknologi skal bistå nødetater i søk- og redningsoperasjoner.
[31.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor IKT.
[18.07.18] Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.