Nyeste Digitalsamfunnet

[16.07.17] Apple øker igjen sin investering i datasentre i Danmark med et nytt datasenter i Aabenraa.
[12.07.17] Med sensorer og smarttelefoner spør den nederlandske byen Tilburg seg hvordan de kan gjøre bytrafikken tryggere og mer fleksibel for de eldre innbyggerne.
[15.06.17] EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
[13.06.17] eHelse har blitt en viktig ressurs for å få tilgang til helseinformasjon og tjenester, samt forbedre hvordan helseinformasjon er samlet, forvaltet og brukt.
[13.06.17] 71 % av EUs innbyggere bruker internett daglig. Til tross for pågående forbedringer, er det en risiko for digital ekskludering av eldre og gruppene med lav utdanning og/eller inntekt.
[12.06.17] En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.
[08.06.17] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[02.06.17] I Molenwaard kommune i Nederland kommer saksbehandleren hjem til deg - eller dere møtes på kafé. 
[30.05.17] Europaparlamentet, -kommisjonen og Den europeiske unions råd har vedtatt WiFi4EU-initiativet, som sikrer finansiering og installasjon av gratis wifi på offentlige møteplasser.
[29.05.17] Den katalanske mHealth-planen skal forbedre medisinsk hjelp ved å fremme bruk av sikre og gode mobilapper hos pasienter og helsepersonell.