Nyeste Digitalsamfunnet

[23.09.19] EUs Urban Agenda tilrettelegger for digitalisering i byer.
[20.09.19] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[30.08.19] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
[26.06.19] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
[18.06.19] The Ocean Data Platform vil redde livet i havet.
[26.04.19] EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[28.03.19] iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
[26.03.19] Digitalisering kan spille en sentral rolle EUs overgang til en sirkulær økonomi dersom en klarer å utnytte de mulighetene som finnes
[21.02.19] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[20.02.19] Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
[12.02.19] Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.