Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[13.06.17] Støy fra trafikk og industri er et voksende problem og et økende antall europeere lider av støyforurensning på arbeidsplassen eller i hjemmet.
[02.06.17] Sektoren absorberer en betydlig del av offentlige utgifter, og utfordringene i helsesystemene er dyre og ofte sammenlignbare.
[29.05.17] Den katalanske mHealth-planen skal forbedre medisinsk hjelp ved å fremme bruk av sikre og gode mobilapper hos pasienter og helsepersonell. 
[13.03.17] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
[02.03.17] In-MINDD-prosjektet skal designe og teste et elektronisk system som skal kartlegge individuelle risikoer for demens og bruke tilgjengelige strategier for å minske risikoen. 
[13.02.17] Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.
[27.01.17] MARIO-prosjektet undersøker hvordan tjenesteytende roboter kan bidra til å håndtere utfordringer som ensomhet, isolasjon og demens i helsesektoren. 
[20.01.17] Det ideale screeningsverktøyet er nøyaktig, billig, ikke-invaderende og kan med letthet brukes uten innvirkning på våre daglige aktiviteter. Det er SNIFFPHONE.
[19.01.17] Jada. Horisont 2020-prosjektet SNIFFPHONE har utviklet en sensor som ved hjelp av å lukte på ånden din kan oppdage sykdom.
[19.01.17] Godt kosthold og og turer hos middelaldrende kan bidra til å redusere demensrisikoen med halvparten, i følge forskere som utforsker hvordan livsstil kan håndtere sykdommen. 
[02.01.17] 2016 har vært litt av et år.
[20.12.16] Siste del av programmet under besøket vårt til universitetet i Cádiz var lagt inn for å gi forskere som ikke hadde fått tid til å gi sine presentasjoner under de foregående workshopene en mulighet til å introdusere seg.