Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan kan Europas aldrende befolkning bo lenger hjemme og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de trenger?
[Horisont 2020] Ved hjelp av å kunne lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
[FP7] Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
[Horisont 2020] ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
[Horisont 2020] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
[FP7] In-MINDD-prosjektet skal designe og teste et elektronisk system som skal kartlegge individuelle risikoer for demens og bruke tilgjengelige strategier for å minske risikoen. 
[Horisont 2020] Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.
[Horisont 2020] MARIO-prosjektet undersøker hvordan tjenesteytende roboter kan bidra til å håndtere utfordringer som ensomhet, isolasjon og demens i helsesektoren. 
[Horisont 2020] Det ideale screeningsverktøyet er nøyaktig, billig, ikke-invaderende og kan med letthet brukes uten innvirkning på våre daglige aktiviteter. Det er SNIFFPHONE.
[Interreg Nordsjø] In for Care-prosjektet skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenester og frivillige. 
[Horisont 2020] ESOTRAC-prosjektet skal forbedre evnen til tidlig diagnostisering av spiserørskreft ved å utvikle en ny type endoskop.
[FP7] Ved hjelp av en spesiell forskningsprosess har man utviklet en robot som skal hjelpe eldre til et bedre og enklere liv i hjemmet.