Nyeste Kultur, turisme og kreative næringer

[07.07.17] Kyst- og maritim turisme er en viktig turistsektor. Sektorens betydning og potensial ble anerkjent av Kommisjonens strategi "En strategi for mer vekst og jobb i kyst- og sjøfartsturisme".
[07.07.17] Som en del av EUs blå vekststrategi har kyst- og maritime turistsektoren blitt valg som et område med spesielt potensial for å fremme et smart, bærekraftig og inkluderende Europa.
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
[24.05.17] ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
[22.05.17] Lab4Dive-prosjektet skal designe, utvikle og validere et innovativt, markedsførbart og konkurransedyktig produkt for å kartlegge, dokumentere og bevare undervanns-kulturarv.
[18.05.17] ROCK-prosjektets mål er å utvikle en nyskapende, samarbeidende og sirkulær tilnærming til regenerering og gjenbruk av historiske bysentre.
[19.04.17] Fremtiden til maritim turisme krever sirkulær, industriell innovasjon og en tilretteleggende offentlig politikk. 
[06.04.17] SMB er svært viktig for økonomisk vekst i EU. I EU er 23 millioner bedrifter klassifisert som SMB, noe som utgjør 99% av alle bedrifter og 75 millioner sysselsatte.
[30.01.17] VisitScotland mener bærekraft vil være en viktig reiselivstrend de neste 12 månedene.
[19.01.17] Create Converge handler om å koble sammen kreative teknologier slik at de sammen kan tilby nye tjenester. 
[21.12.16] MediaCityUK skal bli et ledende internasjonalt knutepunkt for kreative og digitale sektorer - et levende reisemål for å jobbe, leve og leke.
[24.11.16] Europakommisjonen har publisert ny studie om spesifikke utfordringer som må møtes for god utvikling av kystturisme i Europa.