Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Oasis LMF-systemet tilbyr en standardisert risikovurderingsprosess som kan vurdere potensielle tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
[Horisont 2020] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[Horisont 2020] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[Horisont 2020] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[Horisont 2020] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
[Horisont 2020] CONNECTING Nature skal posisjonere Europa som en global leder innen innovasjon og implementering av naturbaserte løsninger.
[Horisont 2020] GROW GREEN-prosjektet skal demonstrere naturbaserte løsninger i sju byer. Metodikken vektlegger kostnadseffektive og smarte løsninger på urbane utfordringer. 
[Horisont 2020] ROCK-prosjektets mål er å utvikle en nyskapende, samarbeidende og sirkulær tilnærming til regenerering og gjenbruk av historiske bysentre.
[Horisont 2020] U4IoT-prosjektet skal kjøre IoT-piloter i stor skala for å engasjere sluttbrukere og borgere - dette mener konsortiet er avgjørende for suksessen til IoT. 
[Horisont 2020] iSCAPE-prosjektet skal skape bærekraftige luftforurensningsstrategier, politiske tiltak og atferdsendringer.
[Horisont 2020] I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
[Horisont 2020] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.