Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Ved hjelp av å kunne lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
[FP7] Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
[FP7] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte? Prosjekt utviklet digitalt verktøy for å se på distrikter helhetlig.
[FP7] Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
[FP7] Hvordan kan man promotere sosial bærekraft i europeiske storbyers sentrumsnære nabolag? Dette har Compactability-prosjektet forsøkt å besvare.
[Horisont 2020] FORCE-prosjektet har som overordnet mål å arbeide mot en sirkulær økonomi.
[Horisont 2020] Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
[Horisont 2020] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[Horisont 2020] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[Horisont 2020] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[Horisont 2020] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
[Horisont 2020] CONNECTING Nature skal posisjonere Europa som en global leder innen innovasjon og implementering av naturbaserte løsninger.