Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og skifte folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Å gjøre et område energieffektivt er ikke lett. Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
CityScope redskapet kan løse mange problemer. I Hamburg tok de det i bruk for å inkludere befolkningen i plassering av boliger for asylsøkere.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
[Horisont 2020] Ved hjelp av å kunne lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
[FP7] Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
[FP7] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte? Prosjekt utviklet digitalt verktøy for å se på distrikter helhetlig.
[FP7] Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
[FP7] Hvordan kan man promotere sosial bærekraft i europeiske storbyers sentrumsnære nabolag? Dette har Compactability-prosjektet forsøkt å besvare.
[Horisont 2020] FORCE-prosjektet har som overordnet mål å arbeide mot en sirkulær økonomi.
[Horisont 2020] Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.