Nyeste Skole og utdanning

[04.07.17] On the way to 2020 er en oppdatering av Cedefops statistiske oversikt over yrkesutdanning og yrkesopplæring i europeiske land.
[03.07.17] Kampen mot tidlig frafall har vært en prioritet for EU siden Lisboa-strategien i 2000. 
[29.06.17] EMSAC-prosjektet vil sikre at Europas kunnskapsressurs effektivt er rettet mot nødvendige løsninger.
[28.06.17] Tackling Early School Leaving-rapporten samler interessante og innovative ideer for å hinde frafall i skole og utdanning.
[01.06.17] Cedefop har lansert en online verktøykasse for å hindre tidlig frafall i utdanning og opplæring. 
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
[24.05.17] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[24.05.17] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer. 
[24.05.17] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[22.05.17] Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.
[05.05.17] Lumen-prosjektet har utviklet en modul for det populære spillet Minecraft slik at barn og unge kan lære om elektrisitet ved å spille dataspill.
[03.05.17] Skoler burde jobbe mindre med fag og mer med problemløsing, konkluderer Royal Academy of Engineering i en ny rapport.