Nyeste Skole og utdanning

[01.06.17] Cedefop har lansert en online verktøykasse for å hindre tidlig frafall i utdanning og opplæring. 
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
[24.05.17] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[24.05.17] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer. 
[24.05.17] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[22.05.17] Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.
[05.05.17] Lumen-prosjektet har utviklet en modul for det populære spillet Minecraft slik at barn og unge kan lære om elektrisitet ved å spille dataspill.
[03.05.17] Skoler burde jobbe mindre med fag og mer med problemløsing, konkluderer Royal Academy of Engineering i en ny rapport.
[26.04.17] TeSLA-prosjektet skal utstyre utdanningsinstitusjoner med et e-vurderingssystem for å forbedre tilliten mellom studenter, lærere og institusjoner. 
[26.04.17] Løsningen på fremtidens kompetansebehov kan være Short Learning Programme, mener presidenten i EADTU, Anja Oskamp.
[06.04.17] Europakommisjonen skal forbedre tilgangen til kvalitative og kvantitative data om sysselsetting av nyutdannede.
[06.04.17] EU implementerer et sentralt referansedokument for å sikre inkludering og felles verdier ved hjelp av utdanning og uformell læring.