Nyeste Skole og utdanning

[08.09.17] Arbeidsmarkedet vil i økende grad etterspørre utdanning og kompetanse. Hva da med de ufaglærte og deres tilknytning til arbeidsmarkedet?
[18.08.17] Prosjektet skal hjelpe start up-bedrifter i Norge, Sverige og Danmark med å vokse. Løsningene vil være basert på  IT, mobilteknologi og life science.
[15.08.17] Norge økte sin støtte til utdanning fra 1,7 milliarder kroner i 2013 til 3,2 milliarder kroner i 2016. Dette har resultert i utdanning for over 3,1 millioner barn og unge per år i 2013-2016.
[25.07.17] Gjennom den digitale transformasjonen og har pedagogisk teknologi hatt en enorm vekst. 
[04.07.17] On the way to 2020 er en oppdatering av Cedefops statistiske oversikt over yrkesutdanning og yrkesopplæring i europeiske land.
[03.07.17] Kampen mot tidlig frafall har vært en prioritet for EU siden Lisboa-strategien i 2000. 
[29.06.17] EMSAC-prosjektet vil sikre at Europas kunnskapsressurs effektivt er rettet mot nødvendige løsninger.
[28.06.17] Tackling Early School Leaving-rapporten samler interessante og innovative ideer for å hinde frafall i skole og utdanning.
[01.06.17] Cedefop har lansert en online verktøykasse for å hindre tidlig frafall i utdanning og opplæring. 
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
[24.05.17] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[24.05.17] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer.