Nyeste Skole og utdanning

[16.01.19] Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-bransjen.
[15.01.19] Cognizant har i 2018 som i 2017 gitt ut en rapport hvor de presenterer 21 nye jobber, i en fremtid preget av teknologioptimisme og fremtidsfrykt.
[14.01.19] Antallet sysselsatte innen fornybar energi har fortsatt å øke siden 2012.
[11.12.18] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[07.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
[06.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.
[05.12.18] Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
[13.11.18] Rapporten peker må nødvendige reformer for å kunne utnytte potensialene i arbeidsmarkedet fra 2018-2020, fra utdanning- og opplæringssystemer til roller i ulike næringer.
[29.10.18] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[22.10.18] Fremveksten av teknologier innen industri 4.0 fører til at videreutdanning blir stadig viktigere.
[24.09.18] Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane utfordringer.
[23.04.18] EADTU har gitt ut en ny rapport over de nyeste trendene og utviklingen av nye læringsformer.