Nyeste fra Europabanken

[17.08.21] Universitetets nye energisystem har resultert i at de har spart mer enn en halv million euro i året - bare på energi.
[02.07.21] En veileder for offentlige myndigheter i hvordan identifisere de mest egnede insentivene for omstilling.
[15.06.21] Scenarier for arbeidsmarkedet som inkluderer Covid-19, automatisering og EUs Green Deal.
[08.06.21] Granada (Spania) benytter sensorer og data for å optimalisere henteruter, og redusere kjøring i byen.
[03.06.21] RRI-Tools skal bidra på veien mot å løse samfunnsutfordringer og oppnå målene i Green Deal.
[02.06.21] Flandern har sirkulærøkonomi som en av de syv prioriteringene i sin langtidsstrategi for 2050, og flere prosjekter for å støtte omstillingen
[26.05.21] Strategier for positive energidistrikter i byer og urbane strøk gir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre
[21.05.21] Europakommisjonen har publisert meninger fra et ekspertpanel på offentlige anskaffelser om effektive måter å investere i helse.
[18.05.21] Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har lagt frem en rapport med veikart for hvordan energisektoren kan redusere det nåværende utslippet av 33,9 Gt Co2 til…