Nyeste fra Europabanken

[19.02.21] ITFs (OECD) kompendium fremhever positive eksempler på at innovasjon innen transportsektoren bør ha et kjønnsperspektiv og sikre kvinners behov.
[15.02.21] Verdens første hydrogendrevne dobbeltdekker er nå å finne kjørende i den skotske byen Aberdeen.
[11.02.21] Lærer opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv.
[03.02.21] Samspillet mellom menneskelige aktiviteter, klimaendringer og bærekraftsmål gir implikasjoner for politikkutforming.
[29.01.21] Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet
[28.01.21] Alternative måter å håndtere den organiske fraksjonen av kommunalt avfall (OFMSW) kan bidra til høyere verdi for denne typen avfall
[27.01.21] Prosjekter ønsker å finne ut hvorvidt lokalt eierskap påvirker aksepten for utbygging av fornybar energi.
[26.01.21] Norge har nådd flere mål, men har en del utfordringer knyttet til forbruk, ernæring og utslipp.
[25.01.21] Roboter skal effektivisere vedlikehold av gammel infrastruktur som tuneller og broer.