Nyeste fra Europabanken

[05.07.16] Sinfonia er et initiativ som ruller ut integrerte, skalerbare energiløsninger i mellomstore europeiske byer for å redusere energiforbruket med opptil 50%.…
[04.07.16] Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated…
[30.06.16] UTOFIA er et Horisont 2020-prosjekt som vil tilby et kompakt og kostnadseffektivt undervannskamerasystem til anvendelse i uklart vann.
[23.06.16] Europakommisjonen og 9 land rundt Nordsjøen, inkludert Norge, har lagd en politisk deklarasjon for å styrke energisamarbeidet. Fokus er på utvikling av…
[23.06.16] 100 Resilient Cities (100RC) er en internasjonal organisasjon som jobber for å bistå byer i å bli mer motstandsdyktige ovenfor de økte fysiske, sosiale og…
[17.06.16] Europakommisjonen har besluttet å finansiere en europeisk digital tjenesteinfrastruktur for åpne, offentlige data. Se presentasjon med utlysning.  
[16.06.16] Green Village er et grønt nabolag med bærekraftige husholdninger, lokalisert nord for Gøteborg.
[15.06.16] Europakommisjonen har publisert retningslinjer for hvordan EU og medlemsland bør forholde seg til delingsøkonomien fra et legalt og regulatorisk synspunkt.
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er…