Nyeste fra Europabanken

[19.05.16] ALTAS (Assistive Living Technology and Skills) er et treårig EU-prosjekt under Erasmus+-programmet. Fokuset er på kompetanseheving av helsepersonell innen…
[11.05.16] Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.
[09.05.16] «Distance home care solutions» er et telemedisinsk pilotprosjekt som tester hvordan videokommunikasjon ved hjelp av fibernett kan brukes som et nyttig verktøy…
[28.04.16] Hudiksvall kommune har startet et pilotprosjekt basert på fiberteknologi i hjemmesykepleien. Hudiksvall er en kommune med store rurale områder og lange…
[12.04.16] Arbeidsledigheten i Europa er en utfordring da nesten én av fem personer under 25 år i EU står uten jobb. Behovet for å øke sysselsettingen er stort, og det…
[30.03.16] PricewaterhousCoopers har på vegne av Europakommisjonen gjennomført en studie som ser på hvordan forskningsprosjekter innen nanoteknologi, nanovitenskap, nye…
[28.01.16] Submariner Network er en paraplyorganisasjon for de aktiviteter og initiativer som stammer fra "The Baltic Sea Region Programme", og er et flaggskip innen EUs…
[28.01.16] Det finnes mange ulike måter å tilnærme seg Blå Vekst-strategien. Det Maritima Klustret i Vest-Sverige har valgt en taktisk og strategisk helhetstilnærming,…