Nyeste fra Europabanken

[30.03.16] PricewaterhousCoopers har på vegne av Europakommisjonen gjennomført en studie som ser på hvordan forskningsprosjekter innen nanoteknologi, nanovitenskap, nye…
[28.01.16] Submariner Network er en paraplyorganisasjon for de aktiviteter og initiativer som stammer fra "The Baltic Sea Region Programme", og er et flaggskip innen EUs…
[28.01.16] Det finnes mange ulike måter å tilnærme seg Blå Vekst-strategien. Det Maritima Klustret i Vest-Sverige har valgt en taktisk og strategisk helhetstilnærming,…