Nyeste fra Europabanken

[22.01.21] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[21.01.21] Antallet bioplasprodukter øker, men er det bare positivt? Studien vurderer om bruk av bioplast kan gi merverdi sammenlignet med resirkulering av plast.
[20.01.21] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[19.01.21] Avkarbonisering av økonomien må skje 6 ganger raskere enn noen gang, og det innen 2030.
[18.01.21] Omfattende strategier for sirkulær økonomi som inkluderer brede og tversektorielle partnerskap er mest effektive.
[15.01.21] Vanskeligheter med å få tilgang til finansiering antas å være en av årsakene til denne langsomme sirkulære fremgangen i byene.
[14.01.21] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[13.01.21] Norge kan potensielt redusere CO2-utslippene med mellom 6 og 10 Mt ved å ta i bruk sirkulærøkonomiske strategier.
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse…