Nyeste fra Europabanken

[27.08.20] LIFE-prosjektet følger utviklingen av nasjonale energi- og klimaplaner i Europa.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjekt for å demonstrere og validere et innovativt PTO delsystem for tidevannsturbiner.
[27.08.20] Guide for kommunale beslutningstakere innen investeringer for energieffektive bygninger og annen infrastruktur
[27.08.20] Europakommisjonens studie viser at maritim arealplanlegging er en avgjørende faktor for utviklingen av maritime sektorer og den blå økonomien i Europa.
[26.08.20] Det ERDF finansierte EnviSuM-prosjektet studerer teknisk effektivitet og samfunnsøkonomiske effekter av miljøvennlige fraktløsninger.
[26.08.20] LIFE EconomisE-prosjektet vil redusere klimautslippene og fungere som en katalysator for utslippsfrie bygg og anlegg.
[26.08.20] European Committee of the Regions´ rapport fokuserer på offentlig transport i storbyregioner, en av kjernekompetansene til lokale og regionale myndigheter.
[26.08.20] Europakommisjonens rapport legger frem forslag om tiltak for nytt prosjekt for å sikre bærekraftige europeiske havområder innen 2030.
[26.08.20] Verdens havvindfarmkapasitet kan vokse åtte ganger innen 2030 drevet av en fornybarenergi vekst ledet av Kina, ifølge Global Wind Energy Council.