Nyeste fra Europabanken

[25.08.20] Prosjektet fokuserer på elektrisk- og bærekraftig mobilitet i urbane områder og byer i Europa.
[25.08.20] Hybride prosjekter som vil effektivisere havvindparker og samarbeid mellom europeiske land innen havenergi.
[24.08.20] OECD-rapporten presenterer et nytt perspektiv på urbanisering og effektene på global skala.
[21.08.20] Sjeldne jordarter er viktig for utvikling av grønn teknologi. REE4EU skal sikre en stabil tilgang på jordartsmetaller, og gjøre Europa mindre avhengig av…
[20.08.20] Planen vektlegger økt satsing på omskolering, videreutdanning og livslang læring for å møte den grønne og digitale omstillingen.
[19.08.20] Gjennom god praksis skal iEER utvikle en håndbok som styrker ungt entreprenørskap i Europas regioner.
[07.08.20] Fremmede plantearter er en av de største utfordringene for europeiske økosystemer. APPLAUSE iverksetter en ny sirkulærøkonomisk løsning.
[05.08.20] Europaparlamentets oversikt over EUs politiske rammer og initiativer innen den blå økonomien.
[05.08.20] Joint Research Centers (JRC) rapport om bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for maritim transport