Nyeste fra Europabanken

[18.12.20] Miljøinnovative modeller har potensial til å påvirke utformingen av nye bærekraftige produkter og tjenester ved å skape nye markeder, forkorte…
[17.12.20] Ved å integrere ulike datakilder har QROWD utviklet innovative løsninger for lokale myndigheter og transportbedrifter for å forbedre mobiliteten.
[16.12.20] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[15.12.20] Butikken har i snitt over 700 kunder per dag og selger alt fra gjenstander som leveres inn ved gjenbruksstasjonene til hittegods.
[14.12.20] EU har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 90 prosent innen 2050.
[10.12.20] CitiCAP vil redusere bilbruken ved å spore personlige utslipp. Dersom man ikke bruker utlippskvoten, får man poeng som kan brukes på ulike tjenester.
[09.12.20] Handlingsplan skal forbedre beskyttelsen av IP og styrke konkurransekraften i Europa, og retter seg spesielt mot små- og mellomstore bedrifter.
[08.12.20] De fleste blir regelmessig utsatt for luft som inneholder høye nivåer av forurensende stoffer, men iSCAPE har funnet måter å redusere denne eksponeringen.
[07.12.20] Luftkvaliteten blir stadig bedre, men forurensing fører fremdeles til 417 000 premature dødsfall i Europa, hvorav 1400 er i Norge.